آلاچیق های طرح تنه درختی

در این مدل با استفاده از ذوق و هنر معماری عناصر اصلی تشکیل دهنده آلاچسق را به شکل تنه درخت درآورده و با رنگ آمیزی و پتینه کاری شبیه درخت واقعی می گردد و همانطور که میبینید از سفال یا ورقهای طرح سفال برای روی سقف استفاده می گردد.