آلاچیق های چوبی

این گروه از سازه های چوبی تنوع مدل بسیاری دارند که با توجه به محیط مورد نظر شما قابل ساخت و استفاده می باشند.