آبنمای شیشه ای

 این مدل آبنما ها بصورت تلفیقی و با استفاده مواد گوناگون قابل اجرا هستند، شایان ذکر است که این سبک را می توان هم در محل ساخت و هم اینکه در جایی همه کارهای آن را انجام داده و در محل مورد نظر فقط نصب کرد، این مدل به دلیل فضای کمی که اشغال می کند برای لابی ها، مراکز خرید و ... قابل استفاده است.