آبنمای سنگی

برای ساخت این نوع آبنما می توان از انواع سنگهای طبیعی با ابعاد و اندازه های متفاوتی استفاده کرد که برحسب سایز سنگ ابعاد آبنما نیز تغییر می کند . از ویژگی های این نوع آبنما سادگی و هماهنگی با طبیعت را می توان بیان نمود