آبنمای سنتی

این آبنماها  ساختاری ساده دارند و استفاده از کاشی های رنگی با طرحهای سنتی در این نوع کاربرد ویژه ای دارد . این نوع آبنماها بیشتر در مکانهای مذهبی ، رستورانهای سنتی و باغ رستورانها استفاده می شوند و نشان دهنده فرهنگ اصیل ایرانی هستند .