آبشار صخره ای

 این مدل به دلیل سختی و خشونت ذاتی سنگهای بکار رفته(سنگهای آتشفشانی) و به دلیل حجم سنگها و نحوه بکارگیری آنها در پروژه ، زیبایی چون طبیعت را برای شما به همراه دارد. این سبک کار برای ادارات، رستورانها ، منازل مسکونی و .... قابل استفاده است.