آبشار سنگی

در این سبک کار با توجه به تعدد سنگهای مالون و قلوه موجود در طبیعت با طیف رنگهای وسیعی که موجود است، با بکار گیری درست و مناسب ازین سنگها می توان آبشارهای دوست داشتنی را ایجاد نمود که اکثراً برای فضاهای شهری و باغ ها و رستورانها مناسب ترند.