قلوه سنگ رودخانه ای

سنگ رودخانه ای یا سنگج قلوه ای با رنگ و حالت طیفی شان یکی از عناصر سنگی جهت استفاده در فضاهلی خارجی و داخلی می باشد. موارد کاربرد این نوع سنگ ، در کنار مبلمان شهری ، باغچه و گلدانها ، باکس های گل ، آکواریوم ، فضای سبز و یا حتی در انجام کارهای هنری قابل استفاده می باشند . 

همچنین می توان آنها را به صورت تایل یا به صورت واش بتن در کف حمام و اطراف استخر نیز به کاربرد . این سنگها در انواع و رنگهای متنوع طبیعی و حالتهای گرد و گوشه دار و شکسته در بسته بندیهای متنوع و با وزنهای مختلف می باشند .