آرا لاکر 600

آرا لاکر 600 به عنوان یک پوشش نهایی جهت سنگ های طبیعی و مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرد. این پوشش علاوه بر ضد آب نمودن سطح سنگ ، به دلیل نفوذ پذیری بالا در سطح سنگ ، باعث پرنمودن منافذ و حفره ها و سخت نمودن سطح سست سنگ نیز می گردد و استحکام سنگ را در برابر تغییرات عوامل جوی بالا برده و همچنین با توجه به ایجاد براقیت و درخشندگی سطح سنگها ، موجها و رگه های سطح سنگ را نمایان می کند و باعث پدیدار شدن زیبایی های بیشتر سطح سنگ می گردد. 

مزایای استفاده از آرا لاکر 600

* افزایش مقاومت سطح سنگ در برابر باران های اسیدی 

* مانع رشد هر گونه قارچ و ...

* افزایش مقاومت سطح در برابر عوامل فرسایشی 

* مانع از پوسیدگی سطحی