مصالحی مانند آجر و بتن در صورت استفاده در نمای ساختمان بعد از بارندگی ها دچار شوره زدگی می شود که با استفاده از پوشش های آبگریز نانو می توان از این مشکل جلوگیری نمود .

 ایـــجاد حـــــــفاظت قوی برای ســـنگ، آجر، گچ، سیمان و بــتن از خصوصیات پوشش های ضد آب است. لایه نانو از نــــفوذ عمــــیق آب به مـنافــــذ جلوگیری می نــماید و مـنجر به دفــع آب، ریــزگردها و مایعات روغـنی شده و از رشد جـــلبک و قارچ جـــلوگیری می کــند. ســــطح های با پوشش نانودارای خصوصــیاتی همـچون مــــقاوم بـودن در برابر تــغـــییرات آب و هواو ایجاد ســـطوح پاک با خصــوصیات بهـــداشتی بیشتر، شســتشوی آسان درتعداد دفــــعات کم تر؛ می باشــند. در نتیـجه این سطوح دوام و مانـدگاری بیشتریخواهـنـد داشت.

پوشش های ضد آب نه تنها موجب ضد آب شدن سطوح آجری می شوند بلکه اگر قبل از اجرای این نماها محلول رقیقی (رقیق نمودن این محلول ها به جهت کاهش هزینه است) از این مواد بر روی سطح نما ( رخ آجر ) مورد استفاده به وسیله ی قلمو زده شود میتوان آنها را از ریزش احتمالی دوغاب حفظ نمود چرا که دوغاب ریخته شده بر روی آجر های معمولی بعد از خشک شدن به راحتی پاک نمی شوند و  این همواره یکی از مشکلات بزرگ در اجرای نماهای آجری است و سازندگان ساختمان ها را بر خلاف میلشان مجبور به رنگ آمیزی آجر مورد استفاده در نما می سازند                    

پوشش های ضد آب از ایجاد شوره درون بتن ، آجر و دیگر مصالح دارای نمک جلوگیری می نماید .اغلب این گونه مصالح دارای نمک هایی از جمله CaO می باشند که در مصالح معمولی هنگامی که آب به درون نفوذ می کند با این نمک ها واکنش می دهد و حاصل آن ایجاد شوره بر روی مصالح ( آجر ، بتن و غیره)  می باشد در حالی

که با استفاده از پوشش های نانو آب به درون آنها نفوذ نمی کند و در نتیجه شوره بر روی این مصالح ایجاد نمی شود.

از مزاياي استفاده از نانو در بتن‌ريزي مي‌توان به تراكم يكپارچه در تمام سطح مقطع بتن، جلوگيري 100 درصد از پارگي و به هم گسيختگي شبكه‌هاي آرماتور، افزايش مقاومت فشاري و كاهش مصرف سيمان بين هشت تا 12 درصد اشاره كرد.اکسید سیلیس موجود در ترکیبات نانو با انجام واکنش های شیمیایی، هیدراکسید کلسیم، موجب در بتن را مصرف می کند و از خاصیت قلیایی آن می کاهند و در کنار آب بصورت شوره از بتن خارج می شوند. و از خوردگی آرماتورهای فولادی قرارگرفته در بتن جلوگیری می کند.

مزایا:

  1. جلوگیری از نفوذ قطرات آب
  2. جلوگیری از ایجاد شوره  
  3. جلوگیری از کپک و قارچ 
  4. بدون ایجاد تغییرات رنگ
  5. جلوگیری از خوردگی آرماتور در بتن
  6. افزایش مقاومت فشاری و کاهش مصرف سیمان در بتن
  7. افزایش بیشتر عمر بتن ( 10 سال بیشتر از عمر معمول)