گیاهان پرچینی

گیاهان پرچینی بر دودسته اند :

1- همیشه سبزها : سرخدار یکی از بهترین گیاهان این گروه می باشد. مزیت آن بر دیگر پرچین ها ، متراکم بودن شاخ و برگ می باشد که در شکل سازی به اشکال هندسی ، پرندگان و حیوانات بسیار مناسب است. عیب آن کم بودن رشد است که در دیواره های سبز فضای سبزکمتر مورد استفاده قرار می کیرد . گیاه بعدی خاس می باشد از نظر تراکم بافت مثل سرخدار است و از نظر شکل پذیری نیز عالی است . برگ نو معمولی با برگ های بیضی همیشه سبز و طول 3-7 سانتی متر همچین شمشادها با برگ های قطور و ترون ها از پرچین های معمول ایران هستند که سهم زیادی در بهبود آلودگی هوا نیز دارند . عامل مهم در انتخاب گیاه میزان نیاز آنها به سربرداری است که برگ نو و ترون که بهترین جواب را داده اند فقط یکبار در سال نیاز به سربرداری دارند که بهترین زمانش نیمه دوم تابستان است . البته باید دقت کرد که اگر دیوار سبز در معرض نور شدید خورشید قرار دارد زمان سربرداری در نیمه اول شهریور یا اواخر بهار انجام گیرد . زیرا سربرداری در زمان تابستان به شاخه های هرس شده لطمه وارد می کند.

2- گیاهان خزان پذیر : ولیک که نوعی زالزالک برای ایجاد دیوارهای کاملا متراکم است . ممرز که پرچینی حدود 7 متر به وجود می آورد. بداغ نیز با شکوفه های زیبا و زرشک با برگ های قرمز و فندق نیز از گیاهان خزان کننده پرچین هستند.