گل جای چیست ؟

گل جای ها از اجزای اصلی زیبا سازی باغ و پارک به شمار می آید و در مجموعه ای هماهنگ با سایر مبلمان ، دید بصری مطلوبی ایجاد می نمایند. در عین حال می توان از آنها جهت ایجاد مانع ، حایل یا تعدیل آثار ناشی از شیب نیز استفاده نمود. واژه گل جای کمی فراتر از گلدان می باشد . زیرا گل جا به هر جسمی با هر حجمی اعم از یک بشکه ، یک گاری ، یک تشت لباسشویی ، یک جفت چکمه ، توی زغالی قدیمی و یا گل جاهای تخصصی زیبا که به شکل های مختلف ساخته می شوند را در بر می گیرد. 

به طور کلی انواع جای ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد :

1- گل جای های موقت : که در خلق مناظر مقطعی ، ایجاد فضای پیاده روی موقت و موانع ترافیکی مورد استفاده قرار می گیرند. 

2- گل جای های ثابت : به قدری سنگین هستند که به آسانی قابل جابجایی نیستند و به صورت انفرادی ، زیباتر جلوه خواهند کرد . در طراحی این گل جاها باید از لبه ها و گوشه های تیز دوری جست 

3- گل جای های متحرک : کوچک ترند و بیشتر به صورت گروهی در ویلاها و منازل استفاده می شوند . نگهداری گل جاها مشکل تر از نگهداری گیاهان داخل خاک است . زیرا مثلا آبیاری زیادتر باعث شسته شدن مواد غدایی شده و نیاز به تغذیه با کودهای میکرو می باشد .