کف آبنما

کف آبنما ها را می توان :

1- با یک لایه از سنگریزه پوشاند

2- یک لایه بتون کم سیمان به ضخامت حداقل 5 سانتی متر انجام داد

3- بوسیله بتن لایه نهایی را انجام داد

4- کف را باید شیب بندی نمود