چمن

یکی از اجزای اصلی و ضروری اغلب پارکها و باغ ها به شمار می رود و در طراحی و ایجاد فضای سبز به عنوان زمینه طراحی کاربرد دارد . مهمترین موارد کاربرد چمن عبارتنداز :

1- ایجاد زمین های ورزشی و بازی 

2- فضای سبز پارک ها و مناطق مسکونی 

3- فضای سبز کارخانجات ، مناطق تجاری و اداری 

4- کاشت در بزرگراه ها به منظور دفع مواد سمی حاصل از سوخت و سایل نقلیه 

5- در فرودگاهها جهت حذف گرد و غبار و در نتیجه افزایش عمر موتور هواپیما 

6- به منظور افزایش تولید اکسیژن و تهویه هوا 

7- جلوگیری از فرسایش خاک و تبخیر شدید آب از سطح زمین 

چمن بیشترین نقش را در تصفیه هوا و کاهش آلودگی هوا در محیط های شهری بر عهده دارد. چمن هر 15 روز یکبار کوتاه می گردد. در نتیجه گردو خاک و ذرات معلق بر روی سطح برگ چمن ها با چمن زنی از محیط خارج می شود . جمن از فرسایش خاک در مناطقی که بادهای موسمی و فصلی دارند جلوگیری می کند. همچنین از تبخیر شدید آب از سطح زمین جلوگیری می نماید. از نظر اصول طراحی هر چه کاشت چمن به صورت نامنظم تر انجام شود فضای طراحی بزرگتر به نظر می رسد. چمن یکبار در محیط باغ و ... کاشته می شود و با مراقبت مناسب و خوب می تواند تاهفت سال در محیط باقی بماند. برای داشتن چمن خوب و مناسب ، باید به نیازهای اختصاصی آن توجه نمود که این نیازها عبارتند از : 

1- خاک خوب 

2- زمان کاشت 

3- آماده کردن زمین چمن 

4- نحوه کاشت و میزان بذر 

5- مراقبت های زراعی چمن