نهر در محوطه سازی

ایجاد زیبایی و تزیین باغها توسط نهرها کاملا سلیقه ای می باشد استفاده از نهرها به منظور زیبایی و آبیاری صورت می گیرد.

راههای استفاده دو منظوره از نهرها :

1- شیب با گردش آبی در زوایای مختلف

2- استفاده از سنگ چین در طول مسیر آب

3- تپه بندی طول مسیر با سنگ رودخانه تراورتن

4- ایجاد آبشار در طول مسیر حرکت آب

5- ایجاد حوضچه هایی با ابعاد کمتر از یک مترمربع

6-ایجاد سکو در اطراف حوضچه ها برای کشت گل

7- ایجاد نهرهای انشعابی با گردشهای مختلف

مصالح مورد استفاده در ساخت نهر :

- قلوه سنگهای رنگی همراه با ملات سیمان

- سنگهای مرمر

- دیواره های بتونی

- سرامیک و موزاییک در بخش آبشارها برای ایجاد صدای مطلوب