مصالح ساختمانی در آبنما

استفاده از مصالح ساختمانی در آب نماها بستگی به خصوصیات محل و شکل آب نما دارد :

آجر - سیمان - بتنون (غیر قابل نفوذ باشند )

گاهی در کناره های برونی آبنما را تراس بندی و گلکاری می کنند

آبنماهای با فرم هندسی را بابتون می سازند

برای تزیین در ورودی دیوارها ، کف و یا لبه از سنگهای تراورتن - سرامیک - مرمر - کاشی و قلوه سنگ استفاده می شود .

در طرح های با خطوط منحنی از آجر و سیمان استفاده می شود