مرزها در محوطه سازی

مرزها در منظر سازی به سه دسته بزرگ تقسیم می شوند :

دیوارها ، پرچین سبز و نرده ها  یافنس ها 

دیوارها : دیوارها جلوی دید را گرفته و تا حدی مانع ازورود صدا می شوند . در یک باغ برای ایجاد تنوع بیشتر در چشم انداز ، مخصوصا در زمین های ناهموار و شیب دار استفاده می شوند. احداث آنها علاوه بر زیبایی از فرسایش خاک به خصوص در شیب های تند جلوگیری کرده و به منظور بادگیر نیز استفاده می شوند. از طرفی دیوار یکپارچه قیم خوبی برای گیاهان بالا رونده به حساب می آید . اگر دیوارها از نماهای سخت و مسطح ساختمانی ساخته شده باشند قاطعانه تر از حصارهای گیاهی ، فضا را محدود و از نظر بصری و روانی حالت تچاوزگرانه دارند. اگر ارتفاع دیوار خیلی زیاد باشد ، بیننده احساس ناراحتی می کند و وقتی احساس راحتی در بیننده ایجاد می شود که بتواند با جزییات پشت دیوار ارتباط برقرار کند . دیوارها از نظر بافت سخت هستند ، دید عمودی دارند و چشم را به بالا می کشند.

اگر دیوارها ارتفاعی بیش از 183 سانتی متر باشند، دید کاملا محدود می شود. ارتفاع دیوار نباید اندازه ارتفاع تا چشم باشد بلکه باید بیشتر یا کمتر از قد انسان باشد تا حالت سردرگمی و گیجی در بیننده ایجاد نکند . زیرا بیننده قادر نیست آن سوی لبه را ببیند و از طرفی برای دیدن آن سوی لبه تقلا می کند . از موارد استفاده دیوار، استفاده از سایه آنها بر روی ساختمان خصوصا اینکه دیوار درضلع شمالی و شمال غربی ساختمان قرار گرفته باشد که برعلیه آفتاب بعد از ظهر تابستان عالی است و در جلوگیری از گرم شدن ساختمان در بعد ازظهر و خنک ماندن هوای داخلی تاثیر فراوان دارد. از مشخصات دیگر دیوار ، پیوند دو گیاه یا دو توده گیاهی به همدیگر است . گیاهان کاشته شده در زمین بدون دیوار، در ناظر حالت جدا بودن و عدم انسجام ایجاد می کند ولی وجود دیوار این توده های گیاهی را به هم متصل کرده و به آن وحدت می بخشد. 

دیوار های سبز یا پرچین 

کاشت برخی از گیاهان در یک ردیف متوالی در اطراف باغ و پارک و آرایش آن تا یک ارتفاع و باعرض معین پرچین سبز نام دارد. عوامل مختلفی در انتخاب گیاه برای پرچین سبز موثرند:  سرعت رشد ، همیشه سبز یا خزان پذیر بودن ، تراکم شاخه ها ، تراکم برگ ها و بافت کلی گیاه و اینگه تا چه خود می تواند خاصیت دیوار بودن را از خود بروز دهد و یا چند بار در سال به آرایش و سربرداری احتیاج دارد. با توچه هدف از کاشت گیاه برای ایجاد دیوار سبز ، بافت و رنگ یکنواخت می باشد . کلیه گیاهان باید از یک گونه و واریته باشند تا دیوار اتحاد خود را از دست ندهد. توجه شود که برای اخذ نور و هوای بیشتر ، بهتر است پرچین ها به صورت ذوزنقه ای و با قاعده پهن تر از راس ، سربرداری گردند.

نرده یا فنس 

تعریف نرده همان تعریف دیوار با تغییر جزیی است و در نهایت همان مرز یا حریم را مشخص می کند و نمی گذارد به راحتی تاسیسات و یا تشکیلات پشت آن دسترسی پیدا شود. نرده مانع کامل نیست و بیننده از خارج و داخل فضا می تواند لذت دیدن مناظر را حس کند. اگر در منطقه امنیت برقرار باشد و وضع فرهنگی در سطح بالایی باشد می توان با استفاده از نرده های زیبا به جای دیوارها ، مناظر بسیار زیبایی خلق کرد. نرده ها برحسب کارکرد به چند دسته تقسیم می شوند : نرده های آهنی و توری - نرده های چوبی و نرده های تزیینی فایبر گلاس .

نکته قابل توجه در احداث نرده ها اثر عوامل نامساعد محیطی مخصوصا برف و باران بر روی آنها می باشد که این خسارت بیشتر با قسمتی که باخاک تماس دارد مربوط می شود.. پوشاندن نرده ها بایک لایه محافظ شیمیایی ضروری است که بهترین ماده کرئوزوت می باشد که برای گیاهان سمی است و در صورتی که نرده ها با محل کاشت فاصله دارند استفاده از آن آزاد است . در نرده های آهنی ابتدا ضدزنگ استفاده می شود و سپس دولایه رنگ آمیزی برای جلوگیری از زنگ زدگی کافی است ولی بهتر است آن قسمت که باخاک تماس دارد ، با لایه ای بسیار نازگ از قیرجوشان اندود  گردد. 

اصولا نرده ها را با گیاهان بالارونده زیبای محلی می پوشانند. بایستی به این نکته توجه کرد که با رشد کامل برخی از گیاهان و پوشاندن نرده از آنجاییک هیج گونه منفذی برای خروج باد از آنها وجود نداشته باشد نرده های ضعیف آسیب پذیر خواهند بود.