عوامل موثر در طراحی منظر

عواملی که در یک ترکیب طراحی ، بایستی مدنظر طراحان قرارگیرد ، شامل موارد زیر می باشد :

1- ویژگی ها و موقعیت رستنی های طبیعی (خودرو ) جوی ها ، آبرفت های باریک ، آب شره های طبیعی ، تخته سنگها و...  می باشد که اصطلاحا آنها را عناصر و عوامل طبیعی می نامند. 

2- عوامل که در یک ترکیب طرح می تواند موثر واقع شود عبارت است از سلیقه ، هوش ، احساس ، ابتکار ، خلاقیت و... که آنها را عوامل عاطفی فردی می نامند. 

3- سومین نکته ای که باید طراحان توجه کنند ، شناخت خصوصیات جامعه ، آگاهی به مسائل جامعه شناسی منطقه (از قبیل آداب و رسوم ، سنت ها و...) می باشد که مجموعا آنها را عوامل اجتماعی می نامند