طرحهای مختلف پله در طراحی منظر

طرحهای مختلف پله :

1-پله های زاویه دار 

2- پله های روستایی یا باغی 

3- پله های گلکاری

4- پله های راست و منظم 

5-پله های دایره ای و نیم دایره ای 

پله های زاویه دار : این پله گاهی از بیرون و یا از داخل دوطرفه می باشند برحسب موقعیت محل و تغییر شدت شیب این پله های احداث می شوند 

پله های روستایی : این پله ها در امتداد دالها ساخته می شوند یعنی مصالح ساختمانی کمتر به صورت کامل استفاده می شوند از قرار گرفتن الوار یا کنده درختان روی هم ایجاد می شوند 

پله های کلکاری : ایجاد پله همراه با پوشش گیاهی در لابلای آنها در پارکهای عمومی برای رفاه حال افرادی که از دوچرخه و یا چرخهای دستی استفاده می کنند می توان کناره های پله ها را بایک شیب ملایم دالاژ ایجاد نمود . 

پله های راست و منظم :کاربرد مصالح بصورت سیستماتیک طبق اصول معماری 

ایجاد شیب در کناره پله ها و یا ایجاد سکو در دوطرف پله برای شکل دهی به اختلاف سطح و نیز می توان در این محل گلگاری نمود و یاگلدان نهاد 

پله های دایره ای و نیم دایره ای : به منظور ایجاد تنوع و زیبایی صورت طرحهای مختلفی اجرا می شوند