طبقه بندی پارکها

طبقه بندی پارکها بر اساس نوع استفاده و آداب و رسوم محلی :

1- پارکهای جنگلی : طبیعی و مصنوعی 

2- پارکها ملی 

3- پارکهای عمومی 

ویژگیهای پارکهای جنگلی طبیعی :

1- با استفاده از فضای طبیعی جنگل جنبه های تفریحی بوجود می آورند 

2- شکل طبیعی منطقه جنگلی به هیچ وجه نباید تحت تاثیر استفاده کنندگان قرار گیرد 

3- زیبایی های طبیعی به منظور زیبایی های مصنوعی نباید دستخوش تغییرات شود 

ویژگی های پارگهای جنگلی مصنوعی :

1- در بیرون از مناطق شهری احداث می شود. 

2- باید محلی برای ایجاد امکانات و وسایل رفاهی در آنها نظر گرفته شود 

3- طراحی بایستی به صورتی باشد که جنگل مصنوعب بدشت ختم شود 

4- صرفا بایستی جهت تفریحات سالم سازی محیط مورد استفاده باشند. 

5- بایستی پیاده رو - جاده - محل بازی کودکان - اطاقکهای چوبی - پارکینگ - زمین ورزشی - سرویسهای بهداشتی و فضاهای تفریحی در اینجا منظور شوند . 

ویژگی های پارک ملی :

پارک ملی یک اسم عام است و جای خاصی ندارد. 

هدف : حفاظت از اکو سیستمها و مناظر طبیعی 

تعریف پارکهای ملی : سطح وسیعی دارای یک یا چند اکوسیستم و کمتر توسط انسان در آن تغییر وارد شده ودارای جانوران و گیاهان کمیاب و محیط زیست از نظر زیبایی ارزش زیادی دارد که محل تفرجگاهی نیز می تواند باشد. 

در تقسیم پارکهای ملی به :

1- منطقه حفاظت شده : اجازه استفاده و تغییر در آن به هیج وجه داده نمی شود. 

2- پارک طلیعی : اجازه استفاده اصولی مردم از آن وسعی در انجام حداقل تنش در اکو سیستم و نیز انجام امور حفاظتی توسط مسئولین پارک 

انواع پارکهای ملی : 

1- پارکهای گیاه شناسی باهدف تحقیقی و به عنوان یک هرباریوم 

2- پارکهای وحش 

3- پارکهای نمایشگاهی 

4- پارکهای ورزشی 

* پارکهای وحش :

1- بیشتر حاوی درختان سایه افکن 

2- منطقه قرق برای حیوانات 

3- احداث مراکز تفریحی و رستوران و نیز اجرای برنامه های فرهنگی و تفریحی مانند کنسرت موسیقی 

4- خلق زیباییها در این پارک نیز مدنظر است 

5- خیابانها حتما بایستی رفاهی باشند 

* پارکهای نمایشگاهی :

1- بعنوان محل عرضه کالا 

2- دارای وسایل تفریحی 

3- دارای پارکینگ 

4- وجود دربهای ورودی و خروجی به تعداد کافی 

5-در نظر گرفتن محلی برای جنگلداری 

*  پارکهای ورزشی :

1- می تواند در خارج یا حواشی شهر ساخته شود .

2- رعایت تمام استانداردهای بین المللی در هنگام احداث ضروری است.

3- تامین امکانات ورزشهای تابستانی و زمستانی 

4- احداث فضای جنگلکاری و چمن 

5- احداث پارگینگ 

6- فرم این پارکها اصولا بصورت منظم است . 

7- کاشت درختان پابلند یا دیوارهای سبز الزامی است . 

ویژگی های پارک های عمومی :

1- تاسیسات اداری - دفاتر - اتاق نگهبانی 

2- تاسیسات ایمنی 

3- تشکیلات ساختمانی و خیابانهای فرعی با عرض 7 متر و پیاده رو باعرض حدود 3 متر . احداث باندهای درختکاری و گلکاری دو طرف حاشیه خیابانهای اصلی و فرعی ضروری است . 

4- کاربرد دالاژ در پیاده رو ها 

5- دربهای ورودی و خروجی با اندازه ها و شکلهای مختلف که تزیینی هستند . 

6- احداث پارکینگ با توجه به وسعت پارک 

7- احداث موزه در این پارکها 

8 - ایجاد گلخانه و گرمخانه به منظور ایجاد شرایط تولید و تکثیر گیاهان 

9- قراردادن آکواریومها جهت نمایش 

10- ایجاد آبنماها با اشکال مختلف 

11- ایجاد برکه ها به عنوان زیستگاه گیاهان آبزی 

12- دریاچه های مصنوعی بعنوان تشکیلات تزیینی پارکهای عمومی 

13- احداث پلها و گذرگاهها بر روی محلهای آب گذر 

14- جنگلکاری 

15- چمنگاری و گلگاری بعنوان کارهای تزیینی 

16- تشکیلات رفاهی 

17- ایجاد تاسیسات بهداشتی 

18- تعبیه سالنهای سینما و تاتر 

19- نصب امکانات بازی کودکان در پارک 

20-  در نظر گرفتن مکانی برای انجام امور ورزشی 

انواع پارکها از نظر شکل :

خطوط ربعی و خیابانها - خطوط اصلی - تشکیل دهنده اسکلت پارک هستند . 

تقسیم بندی پارک بر اساس اسکلت :

1-پارکهای منظم 

2- پارکهای نا منظم 

3- پارکهای فانتزی 

4- پارکهای مدرن 

5- پارکهای مخطلط 

6- خطوط ربعی