ضرورت ایجاد فضای سبز بر روی پشت بام (روف گاردن )

در زندگی شهری امروزی که گریبان گیر بیشتر مردم بخصوص در شهرهای بزرگ می باشد ، گذشته از روزمرگی و سایر فعالیت های روزانه و پرتنش ، استرس ها و دغدغه های بسیار زیادی در طول روز ممکن است برای هرکدام از ما پیش آید که پس از پایان روز نیاز به آرامش روحی و جسمی امری بسیار ضروری به حساب می آید. حال تامین این آرامش بسته به خصوصیات هر فرد ممکن است روش های متعددی داشته باشد . اما نیاز انسان به طبیعت و آرامشی که از محیط های طبیعی به انسان منتقل می شود ضرورتی است که بر هیچ کس پوشیده نیست . 

پارک های شهری یکی از نمونه های کوچک طبیعت در داخل شهر هاست ، اما با در نظر گرفتن مسافت ها برای دسترسی و غالبا شلوغی پارک ها به نظر می رسد فضایی در خود مجموعه خانه یا آپارتمان یا برجی که در آن ساکن هستیم می تواند پذیرای خوبی برای بخشی از طبیعت بخصوص در قسمت های بلااستفاده خود باشد. پشت بام ساختمان ها معمولا فضاهایی هستند که عملا بلااستفاده بوده و ساکنین به ندرت گذرشان به پشت بام می افتد . فضای سبز پشت بام می تواند به صورت روف گاردن با نورپردازی مناسبی در شب ، بهترین و عمیقترین آرامش شب را جایگزین تنش های روز کند .