ساخت آلاچیق

یکی از سازه های پرکاربرد در فضاهای باز مانند پارکها ، باغچه ها و باغ ها آلاچیق می باشد. این سازه را با انواع چوب یا فلز می سازند. آلاچیق ها به عنوان سرپناه در فضاهای باز استفاده می شوند اطراف این سازه اغلب باز است . امروزه آلاچیق های پیش ساخته متنوع و زیبایی وجود دارندکه می توان متناسب فضای باز آنها را تهیه نمود .

آلاچیق های چوبی جز قدیمی ترین آلاچیق ها محسوب می شوند این آلاچیق ها را در طرح های مختلف با انواع چوب طراحی می کنند.

علاوه بر چوب از فلز نیز می توان در ساخت آلاچیق ها استفاده نمود امروزه آلاچیق های فلزی متنوعی ساخته می شوند.

یکی دیگر از سازه های پرکاربرد در ساخت آلاچیق پارچه ها هستند بسته به شرایط آب و هوایی در ساخت سقف و دیوارهای برخی از آلاچیق ها ، از پارچه استفاده می کنند.