دسته بندی درختان

 درختان به عنوان عناصری از فضای سبز ، دارای ویژگی هایی هستند که براساس آنها به آسانی طبقه بندی می شوند. این طبقه بندی ها در چگونگی احداث و نگهداری فضای سبز نقش موثری دارند. به طور کلی برای طبقه بندی درختان چهار معیار را  می توان در نظر گرفت :

1- اندازه    2- تراکم     3- شکل     4- برگ 

اندازه درختان و بوته ها 

درختان و بوته ها از نظر رشد سه گروهند :

گروه اول بوته هایی هستند که ارتفاع آنها حداکثر یک و نیم متر است . این رستنی ها به عنواهن حصار مورد استفاده قرار نمی گیرند . زیرا به لحاظ ارتفاع کم ، همیشه پایین تر از سطح دید قرار می گیرند . از این بوته ها در زمین های غیر معدنی یا چمن کاری نشده برای مجزا کردن باغجه های گل و همچنین زمینهای معدنی یا چمنگاری شده حتی گاهی برای ایجاد ترکیب مختلطی از رنگ و شکل استفاده می شود . 

گروه دوم درختانی هستند که ارتفاع آنها گاه تا چهار متر می رسد و برای ایجاد حصارهای طبیعی و انبوه استفاده می گردند . این عمل برای ایجاد هماهنگی بین بنا و محیط اطراف آن صورت می گیرد. 

گروه سوم درختانی هستند که ارتفاع آنها به پانزده متر می رسد و شاخ  و برگش کاملا از سطح زمین جداست.

عمر درختی که از سه دوره تشکیل شده ، برحسب نوع آن کم و بیش طولانی است . به طور کلی می توان این سه دوره را با ویژگی های زیر مشخص کرد 

* دوره جوانی درخت ، که با انبوه زیاد برگ ها  و رشد عمودی تنه درخت مشخص می شود 

* دوره بلوغ ، که رشد طولی درخت برای ظهور و رشد شاخ و برگ متوقف می شود . 

* دوره پیری ، کی طی آن شاخه های ضعیف می شوند .

تراکم و انبوهی شاخه های درختان دومین معیار برای تفکیک انواع آنها و تاثیری است که بر محیط وارد می کنند . تراکم برگ ها مانعی نسبتا بزرک در مقابل نور و صدا به شمار می رود بدین سان که برگ های انبوه درخت پرده ای سبز در مقابل باد یا عناصر دیگر تشکیل می دهند . تراکم شاخ و برگ ، برحسب نوع و گونه درخت ، رشد آن و فصل سال متفاوت است. 

شکل هر درخت نمای کلی و ترکیب شاخه های آن است . نمای درختان را می توان به شش نوع گوناگون تقسیم کرد : پهن ، هرمی ، تخم مرغی ، استوانه ای ، مجنون و کروی . درختانی که نمای مدور ، مربع یا عریض دارند : مانند بلوط ، شاه بلوط ، چنار و نارون ، غالبا برگهای شکسته دارند و از آنها در کاشت ردیفی درختان استفاده می شود . درختانی که دارای نمای نوک تیز ، مخروطی یا استوانه ای هستند در فضاهای شهری ، به ویژه خیابان ها و میدان ها بسیار نادر می باشند. 

گیاهان چوبی در علوم جنگل به دو گروه تقسیم می شوند : 

1- سوزنی برگان 

2- پهن برگان