داربست

داربست در لغت به معنی سایبان می باشد .

خصوصیات داربست :

1- حدفاصل بین درب ورودی و فضای عمومی پارکها و باغات را می توان داربست ایجاد کرد . این سازه ها را توسط گیاهان می توان تزیین کرد.

2- این سازه ها محل ایجاد نیم سایه هستند و برحسب موقعیت محل دارای ابعاد گوناگون می توانند باشند

3- برای سوق دادن بیننده به محل بخصوص از این سازه ها که توسط پوشش گیاهی آرایش شده اند می توان استفاده کرد.

4- به عنوان مامن یا پناهگاهی مورد استفاده قرار نمی گیرند.

5- ارتفاع سقف معمولا از 2/5 تجاوز نمی کند.

محل احداث داربستها :

1- در روی قسمتی از تراس

2- راهروهای باریکی که یکطرف آن دیوار است .

3- کناره دیواره ها

به منظور رعایت تطابق منظر قبل از احداث داربست بایستی به سنگ و شکل ساختمان توجه کرد.

برای ایجاد پوششی روی داربستها بهتر است از گیاهانی نظیر کلماتیس و رز رونده استفاده کرد.

احداث داربست بصورت طاق نمای از فلز یا جوب راآرگ می نماند که در مسیرهای ارتباطی طولانی نقش متصل کننده دارد