تقسیم بندی پارکها از نظر طراحی

پارک های طراحی شده توسط معماران دارای 70 درصد سازه و 30 درصد فضای سبز می باشد. در حالی که بر اساس استانداردهای موجود بایستی 30 درصد سازه و 70 درصد فضای سبز در سایت پروژه طراحی گردد. از طرفی معماران علاقمند ایجاد اسکلت اولیه پارک ها با خطوط ارتباطی منظم و مشخص می باشد. در حالی که پارک ها با توجه به اهداف مشخصی خود باید هرچه بیشتر به طبیعت نزدیگتر باشند . به همین دلیل برای سهولت در عمل شناخت خطوط اصلی طرح ، پارک ها را از نظر خطوط طراحی به موارد زیر تقسیم می کننئد :

1- طرح های منظم و رسمی

در طراحی این پارک ها از خطوط راست هندسی و اشکال کاملا منظم استفاده می شود. با نگاه به محور اصلی طرح ، دو طرف طرح مربوطه قرینه اند . خط های مستقیم ، طرح های هندسی ، فرم ها و گونه های جفت در همه نقاط مهم به چشم می خورد .

2- طرح های نامنظم یا غیر رسمی و غیر متقارن

خطوط اصلی و فرعی به طور نامنظم دارند ولی مرتبط با یکدیگرند . حاشیه ها و لبه های باغ نامشخص نیستند و از گیاهان حاشیه ای استفاده نمی شود . خطوط تزییناتی آب نما ها، حاشیه های گل کاری و تجمع درختجه های زینتی نیز به طور غیر متقارن طراحی می شوند

3- طراحی های مختلط

این گونه پارکها دارای مجموعه ای از ضوابط پارک های منظم و غیر منظم می باشند.

4- طراحی فانتزی

فضایی باز و آزاد است که تاحدی تابع و پیرو موضوع مورد عرضه می باشد در پارکهای فانتزی ، خیابان بندی و تزیینات کم و بیش همانند پارکهای مختلط است ولی تا حدی فارغ از قوانین کلی پارک سازی می باشد.

5- طراحی مدرن

معمولا برای تزیین و ایجاد فضای سبز اطراف ساختمانهای چند طبقه و مجتمع های مسکونی از این سبک طراحی استفاده می شود . دراین سبک تعداد قوس ها و زوایا تقریبا محدود ساده و کمتر تکراری هستند.