تاثیر آبنما در باغ

یکی از عناصر حیاتی و اصلی در باغ آب است . آب برای آبیاری و حفاظت از گیاهان و ایجاد جلوه های بدیع و زیبا در طراحی مورد استفاده قرار می گیرد.

ایجاد جلوه های زیبا توسط آب : نهرها - آبنماها - آبشارها - چشمه های مصنوعی حلقه چاهها - استخر - آبشخورپرندگان

تاثیر آبنما در باغ عبارتند از :

1- ایجاد تعادل در درجه حرارت

2- تامین رطوبت نسبی برای گیاهان

3- جلوگیری از خشکی محیط و نیززیبا سازی محیط

از حوض و حوضچه ها می توان برای پرورش انواع گیاهان آبزی و ماهی ها استفاده کرد.