تاثیرات زیبایی شناختی گیاهان

فضاهای سبز مانند آثار هنری دیگر قابلیت بسیاری در برانگیختن احساسات مردم به روش های مختلفی از جمله التیام دادن ، سرگرم کردن ، ایجاد آرامش ، روایت داستانی در مورد یک واقعه ، توصیف فرهنگ یا نمایش اهداف اجتماعی و فلسفی دارند . در این صورت گار طراح فضای سبز شبیه هنرمند می باشد. نقاط بسیاری وجود دارد که طراح ، کارفرما یا مجری در هنگام احداث فضای سبز از آنها استفاده می کنند . تاثیر زیبایی شناسی به اندازه تاثیرات جوی ، مهندسی و معماری مهم می باشد.

امکانات زیبایی شناختی فضای سبز بی شمار است . زیرا شکل ظاهری گیاهان سبب لذت بردن ، شگفتی ، تحریک کردن یا متحیر ساختن بینندگان با بوهای مرموز ، زنگ های زیبا و بافت های متنوع می شود . طراحی فضای سبز اصولا هنری بصری می باشد اما حواس بویایی ، شنوایی و لامسه را نیز تحریک می کند . در نتیجه گیاهان می توانند افراد را تحریک کرده و بر رفتارهای آنها به طرق مختلف تاثیر گذار باشند.

گیاه تک کاشت ، درختجه یا درختی منفرد که فرم ، رنگ یا اندازه آن به عنوان ابزاری در طراحی محسوب می گردد. این ویژگی برای تاکید بر نقطه گذار به عنوان نقطه ای کانونی به کار می رود . گیاه تک کاشت ، دارای ویژگی های جذابی می باشد که باعث جلب توجه می گردد. توپیاری یا هنر هرس تزینی ، آراستن و تربیت درختان یا درختجه ها به اشکال خاص ، به لحاظ معماری ، پرچین های هرس شده را شکل داده و سبب ایجاد مرز یا مجسمه های زنده سبز برای زیباسازی فضای سبز است . توپیاری می تواند فرم های ساخته شده و منظر طبیعی را به یکدیگر متصل سازد .