بهترین زمان اجرای روف گاردن

در حالت کلی روف گاردن را در هر مرحله ای از ساختمان در حال ساخت یا حتی ساختمانهای ساخته شده می توان اجرا کرد 

ولی برای ساختمانهای در حال ساخت بهترین زمان برای شروع عملیات ساخت بام سبز مرحله سفت کاری ساختمان می باشد و دلایل آن به شرح ذیل می باشد :

1- در صورت نیاز امکان تقویت موضعی سازه در طبقه آخر ساختمان به سادگی وجود خواهد داشت 

2- شیب بندی و لوله کشی فاضلاب در سیستم بام سبز در مقایسه با بامهای معمولی کمی متفاوت است و در صورتی که اجرای بام سبز در مرحله سفت کاری انجام شود نیاز به تخریب شیب بندی و تغییر لوله کشی فاضلاب بام نخواهد داشت . 

3- اجرای بام سبز در مرحله سفت کاری باعث خواهد شد تا گل و گیاه بام چند ماه زودتر از پایان ساختمان کاشته شوند و تازمان بهره برداری ساختمان رشد اولیه و پوشش گیاهی بام بسیار مطلوب خواهد بود 

4- هزینه هایی چون حمل مصالح به بام و هزینه های ثابت بالاسری در زمان سفت کاری عملا با هزینه های ساختمان مستهلک شده و کاهش هزینه کلی بام سبز را به همراه خواهد داشت . 

5- نیاز به تخریب و تعویض بخشی از جان پناه های بام و هماهنگی آن با سیستم بام سبز دیگر وجود نخواهد داشت .