بام سبز

یک بام سبز بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک ، یا با محیط کشت روینده پوشانده می شود. لفظ بام سبز گهگاه برای بام هایی که مفاهیم معماری سبز را مد نظر قرار می دهند ، نظیر پانل های خورشیدی و یا صفحات فتوولتائیک بکار می رود . بام سبز در واقع بامی است که برروی سطح آن گیاهان رشد می کنند . تنوع گیاهی چنین ساختاری می تواند از بام پوشیده از چمن مصنوعی تا باغ بامی باشد که با گیاهان مورد استفاده در طراحی منظر پوشیده شده است . سبز پوش کردن بام نیازمند گیاهانی است که بتوانند در برابر محیط خشن و بی روح پشت بام در شرایط کم آبی ، یخ زدگی ، توفان و غیره مقاومت کنند . نوع گیاهان انتخابی بسته به نوع آب و هوا و شرایط اقلیمی متفاوت است . 

جزییات اجرایی بام های سبز تفاوت چندانی با بام های معمول نداشته و شامل عایق رطوبتی /حرارتی ، پوشش ضد اب ، ماسه و درزپوش می باشد. پروژه های بام سبز نیازمند مصالح و عناصری هستند که بتوانند عمل نگهداری / زهکشی رطوبت و نگهداری کیاهان را مطابق استانداردهای تعریف شده در ساختمان فراهم آورند. تکنولوژی دیگر ایجاد نماهای سبز است که از محدودیت های سازه ای کمتری نسبت به بام های سبز برخوردار بوده و در مقابل تنوع گیاهی کمتری دارند. 

نقش عمده بام سبز در مدیریت آت های ناشی از بارندگی ، بازیافت آب ، کاهش اثرات گازهای گلخانه ای ، تنوع زیست محیطی در موجودات زنده شهری ، محافظت از پوسته زمین ، جلوگیری از تابش اشعه فرابنفش به ساختمان ، بهبود و تلطیف هوا ، کاهش دما ، معتدل نمودن هوای گرم ، جلوگیری از آتش سوزی ساختمان ها ، کاهش نفوذ تابش الکترومغناطیس ، بهبود کیفیت اقلیمی و ایجاد تهویه مطبوع در شهر ، ایجاد چشم اندازهای زیبای شهری ، مطبوعیت و مطلوبیت فضاهای شهری ، پاکیزگی و کاهش آلودگی هوا ، ذخیره انرژی ، کاهش آلودگی صوتی ، کاهش هزینه های مربوط به نگهداری و تعویض سقف ساختمان ، ایجاد محیطی آرام در نواحی پرازدحام شهری و افزایش فضاهای جدیدی برای فعالیت های تفریحی ، بالابردن امنیت غذایی شهر و همچنین به عنوان آزمایشگاهی جهت انواع پروژه های تحقیقاتی و آموزشی چشمکیر است.