باغ ژاپنی چیست ؟

یکی از مهمترین اصول فرهنگ اصیل ژاپن ، عشق به طبیعت و مظاهر آن است . این عشق تا به جایی پیش رفته است که بسیاری از نمادهای طبیعی ، مقدس و الهی شمرده می شوند. طبیعت کشور ژاپن ، بهترین و کاملترین الگو در طراحی فضای خارجی معماری ژاپنی است . یک ژاپنی طراحی منظر را به "سامان دهی طبیعت " ، "به کارگیری مصالح ، بافت و فرم های طبیعی " ،" استفاده بهینه از عناصر دست ساز " تعبیر می کند . بنابراین دلایل و همچنین وجود اصل " احترام به طبیعت " در فرهنگ مردم ژاپن باغ سازی ژاپنی بهترین نمود طراحی فضای خارجی و از اهمیت ویژه ای برخودار است . 

تکنیک های باغسازی نه تنها در وسعت زیاد ، بلکه در فضاهای بسته کوچک نیز با ظرافت و دقت کامل رعایت می شود. باغبان ، باغ را از گیاه پر نمی کند ، او برای جلوگیری از اغتشاش بصری ، قسمت های اندکی از باغ را سامان دهی کرده و بیش از آنکه به چشم دیده شود طراحی خود را برپایه ایجاد ارتباط بهینه میان اجناس مختلف باغ بنا می نهد . وی همچنین از عناصر دست ساز نظیر فانوس های سنگی ، حوضجه های آب و آبشار و جوی های مصنوعی برای انسانی کردن مقیاس باغ  ، تزیین فضای باغ و ایجاد کارکردهای در محدوده باغ استفاده می کند . هدف او رسیدن به تعادل و تناسب ، بدون طراحی هندسی است . او باغ را به خانه خود وصل می کند و عناصر ملموس زیادی ، نظیر وزش باد ، طنین ، گذشت فصلها ، تلالو خورشید و ابعاد طبیعی و آشکار  فضای خالی را از باغ استخراج می کند . در نهان یک سنگ سخت ، زمان انباشته شده وجود دارد . وظیفه اصلی باغبان آن است که این کیفیت ها را قابل رویت کند ، او سنگهای خشن و طبیعی را انتتخاب کرده  و آنها را در زمین باغ محکم می کند . باغبان ، ایجاد تمرکز را برای زایش تفکر در نهاد هر که باغ را می بیند ، به مثابه یک اصل در طراحی خود پذیرفته است و اجازه می دهد ، دریایی از ریگ ،بدون وجود نقطه ای سبز رنگ ، انسان را به خلوت نهی و رهایی از قیود نزدیگتر سازد. وی ممکن است با هدف برقراری تعادل و یا نرم کردن طبیعت سخت سنگ ، از گیاهان سبز ، در ترکیبی غیر ثابت و پویا استفاده کند . اگر سنگها در باغ ، مکان های سخت و ایمنی به وجود می آورند ، درختها و آب نیز اجاره می دهند ، باغ افقی و عمود رشد یابد و حرکت کند. باغبان از درختان همیشه سبز ، به منزله هسته اصلی باغ سازی استفاده می کند ، چرا که آنها استواری و ثبات طبیعت را به همراه دارند و باغ را در سرتاسر سال سبزنگه می دارند و وی همیشه این مسئله را در نظر داشته است که چگونه باغ ژاپنی در همه فصول و همه وقت بایست جلوه خاص خود را داشته باشد. باغبان ، درختان بزرگ ریز و درختانی را که برگهای آنها در پاییز تغییر رنگ می دهد ، برای نشان دادن تغییر فصول و چرخه حیات به کار می برد. برگهای زرد رنگ پای درختان ، در هنگام طلوع آفتاب ، رنگ روشنی دارند این رنگها باعث تسکین محیط ، نمایش چرخش فصول و جاری شدن روح زندگی در باغ می شوند. برگ های زرد و قرمز پاییزی همانند قبری از نور و آتش هستند که بر روی باغ گسترده شده اند. باغبان درختان و بوته زارها را تنها به خاطر نمایان کردن ویژگی طبیعی آنها شکل می دهد و همچنین گلها را که تنها ضرورتی برای شکل دهی فضای باغ هستند. آزالیاها به دقت حرص می شوند و اغلب با توجه به شکلشان در مناظر از آنها استفاده می شود . آب ، عنصری آزاد است و حالت و شکل جایی را که در آن قرار دارد به خود می گیرد. آب بخشی از باغ ژاپنی است و باغبان ها از آب به خاطر صدایش استفاده می کنند . صدای ریزش آب روح هر باغ ژاپنی است . در باغ های مدرن کیوتو ، هوا را با شنیدن صدا تنفس می کنند . نمایش در فصول تحت تاثیر آبشارها قرار می گیرد ، مقداری آب در بهار جاری می شود اما در زمستان که قطرات آن بر روی استخر نیمه یخ زده می چکد ريال زیباترین نمود آب احساس می شود. ـآب همچنین به خاطر سطح منعکس کننده اش در باغ به کار می رود . تخته سنگها در آب همانند جزیره هایی در اقیانوس به نظر می آیند. سنگ هایی که پوشیده از آبند ، از هرگونه ظاهر مصنوعی آریند و از آن جهت مورد توجه اند که احساس زیباشناسانه بیشتری نسبت به هر آنجه دست ساز انسان است در بردارند. 

باغبان ها ، درختها و بوته زارها را برای نشان دادن تضاد به کار می برند تا به کمک آنها ، طبیعت باغ را به عناصر ساخت انسان نظیر خانه و یا فانوس های سنگی پیونت بزنند و مهمتر از همه چیز باغ ژاپنی مکانی برای تجدید روحیه انسانی است . معماری و منظر ارتباط فضایی و بصری داخل و خارج بنا ، مهم ترین اصل در معماری ژاپن است . در باغ سازی ژاپنی ، ارتباط ساختمان و مجاور آن به ساده ترین شکل و با هماهنگی هوشمندانه ای برقرار شده است . بین معماری و منظر نباید انقطاعی باشد و شخص باید از یکی در دیگری جاری شود . خانه و باغ در هم ادغام می شوند و ساختمان جزیی از چشم انداز می شود خطوط عمودی و افقی درهای کشویی در پرچین ها تکرار می شود . قدم سنگها، حصارها و رخبامهای پیش آمده و راه روهای شفاف با نرده ها کوتاه به طور کامل باغ را با بنا مرتبط می کنند ، سنگها در کنار ورودی خانه به صورت آینه وار قرار گرفته اند تا بدون هیچ مرزی فضای خارج را به داخل راه دهند . سنگ آب واقع در کنار ایوان اغلب با هدف انتقال باغ به داخل خانه ساخته می شود . جایگذاری مناسب این سنگ آب عامل مهمی در جهت بخشی به مجموعه باغ می باشد.