باغ فرانسوی چیست ؟

معماری منظر در قرن هفدهم میلادی از اشکال مهم هنر بود که با معماری مجسمه سازی و نقاشی برابری می کرد. در فرانسه حاکمیت بر طبیعت مطرح بود . برخلاف مفهوم تعامل با طبیعت در دوره رنسانس آن مان مصری بود که در آن از قدرت ، ثروت ف خرد و تسلط انسان بر طبیعت تحلیل می شد . این مفهوم قوی طراحی ، پس از آن در سراسر اروپا و آمریکا منتشر شد. زمانی که فرانسه دیگر نیازی به مکان های تدافعی قرون وسطی احساس نمی کرد قرار دادن قصر را در محدوده وسیعی از زمین آغاز کرده و پیش زمینه شگفت انگیزی را برای نمایش منظره تماشایی حیاط بزرگی ایجاد کردند. فرانسه تحت حکمرانی طبقه قدرتمند و ثروتمند اشراف بود در نتیجه جامعه در اطراف پادشاه و دربار جمع شده بودند . باغ محلی برای تفکر یا رهایی نبود بلکه مکانی برای نمایش عظمت محسوب می شد . بهترین راه نشان دادن عظمت تاثیر وسعت تقریبا نامحدود منظر بود . آنها از منظر مسطح واقع در شمال ایتالیا الهام گرفته بودند زیرا به پستی و بلندی های فرانسه شبیه بود. مفهوم معماری منظر در فرانسه سبب توسعه مناظر دور محوری و متقارن تا افق های دور گردید.استیل باغسازی در فرانسه ، استیل جدیدی نیست و همان است که از قرون رنسانس باقی مانده است . باغ فرانسوی عبارت از فضای بزرگتری است که از چند باغچه به اندازه های مختلف و با استفاده از مجسمه ها ، آبنماهایی که به نظم در آمده اند یک مجموعه را تشکیل می دهد . این گونه باغها را در زمین های صاف و هموار و یا در زمین های شیب دار در انتهای یک ساختمان یا یک قص احداث می گرده اند. 

فرانسوی ها استفاده از محسمه ها ، گلدان های سنگی (که بالاتر از سطح زمین قرار می گرفتند ) غرس درختان در اطراف باغ و خیابان ها را جزیی از ترکیب یک باغچه می دانستند در ضمن سعی داشتند که استیل منظم همراهبا تناسب های هندسی و ترکیب رنگ گلها را رعایت نمایند . در اوایل قرن شانزدهم سبک های ایتالیایی به نوعی در هنر باغ  و پارک سازی فرانسه رسوح نمود به نحوی که در اطراف قصرها طرح هایی به مرحله اجرا در آمد و در آنجا انواع گیاهان زینتی ، درختچه ها نزدیک به یکدیگر کاشته شده و دیواره ی سبزی را همانند پرچین ها بلند ایجاد نمودند . اشکال هندسی در طراحی (گل کاری ، چمن کاری ، راه روهای شنی ، استفاده از شمشادهای پاکوتاه در تنظیم اشکال هندسی برای بیان بهتر حالات قرینه سازی در باغچه ها ) به طور چشم گیری بکار گرفته می شد. این گونه باغچه هارا پارتر می گفتند (پارترها شامل قطعات گلکاری و سبزیکاری و درخت کاری ، آبنما ها ، حوض خانه و محل استراحت می باشد ) کاربرد این گونه طرح تا اواخر قرن هفدهم واوایل قرن هجدهم بسیار متداول بوده است . در آغاز طراحان می کوشیدند خطوطی که برای طرح ها استفاده می شود . کاملا منظم و طرح های هندسی به نحوی گویا و مشخص نشان داده شوند. ولی به تدریج این خطوط در طرح ها ، انحناهایی یافته و گیاهان مناسبی انتخاب شدند و مناظر بدیعی خلق شد . اولین شاهکار آندره لونتر باغ ولووی کنت می باشد که در زمان لویی چهاردهم در آن باغ نمایش نامه ای از مولیر اجرا شده لست . در این باغ از مجسمه ها و چشمه های کوچکی استفاده و همچنین اقدام به ایجاد پیاده روهایی که نسبت به ساختمان شکل محور اصلی را دارد کرده است. 

لونتر به عنوان معمار لویی چهاردهم باغی در قصری واقع در ورسای طراحی کرد ه شاید بزرگترین اثر او در طراحی باغ شد . احداث باغ مزبور در سال 1661 شروع و در سال 1689 پایان یافت . لونتر نظریه رنسانس ایتالیایی را در مورد پرسپکتیو و تناسب با استفاده از مجموعه ای ساده از ابزارهای طراحی در باغ هایش توسعه داد یکی از این ابزار استفاده از کوچه باغ های بزرگ یا ردیفی از درختان در یک سمت مسیری واقع در جنگل بود. دقت و کاشت زیاد موجب توسعه قدرت پرسپکتیو خطی می کشت . ردیف درختان نقاط جذاب را در طول محور به یکدیگر متصل می ساختند و سبب ایجاد توالی مناظر دور می شدند . پارتر بزرگ ابزار دیگری به شمار می آید که به عنوان محیطی برای معماری و و نمایش طراحی های زینتی طراحی شده بود. 

لونتر جلوه های آب را به عنوان ابزاری جهت افزایش و توسعه جلوه آسمان ترکیب می کرد. وی در ورسای آینه های آبی بسیار بزرگی را در طول تراسس فوقانی ایجاد کرد . کانالی یک مایلی که باعث تقویت منظر دور محوری می شدرا نیز طراحی کرد. لونتر از گیاهان در روش های متنوعی استفاده می کرد. وی فرم های معماری سبز را براساس قوانین خاصی جمع بندی کرد. گیاهان صرفا سبز باگل های بسیار اندک بر طرح حاکم بودند. وی گیاهان را بسیار نزدیک به یکدیگر می کاشت و آنها را جهت ایجاد دیوارهای سخت سبز هرس می کرد. 

ورسای تاثیرات بسیار زیادی در طراحی باغ در سراسر اروپا و آمریکا ایجاد کرد. تقلیدهای بسیاری از باغ ورسای شده است. از باغ هایی که صددر صد با تقلید از این طرح بوجود آمده اند می توان باغی در لینگراد و باغی در اتریش نام برد. در طرح های لونتر از آلاچیق هایی با مساحت های مختلف ، حفظ درختان پاکوتاه و هرس شده می توان نام برد. طرح گلکاری ها به صورت حاشیه ای کشیده ، طویل و همچنین تپه مانند وخیابان هایی که به بیشه منتهی می شده عرضه شده است . باغ ورسای در طول تاریخ دستخوش تغییرات کوچک و بزرگی توسط پادشاهان و متخصصین قرار گرفته است . مثلا لویی پانزدهم ساختمان های کوچکی در باغ احداث کرده است . گفته می شود طرح این باغ به نظر می رسد از طرح های باغ های منظم ایرانی ایده گرفته باشد.