اهمیت طراحی بالکن در طراحی منظر

امروزه بسیاری از آپارتمان ها فاقد فضا یا محوطه ای برای چمن کاری و گل کاری وسیع می باشند. در برخی از آپارتمان ها به علت وجود امکانات ساختمانی و فضای مناسب ، اطراف آنها را چمن کاری می نمایند . این گونه محل ها برای افرادی که در آنجا زندگی می کنند به عنوتان فضای سبز و شش های ساختمان تلقی می شود . ولی وجود این گونه فضاهای سبز در اطراف آپارتمان ها که به طور همگانی است سلیقه فردی در آن موثر نیست . درحالی که وجود بالکن و پنجره می تواند نقشی همانند باغجه داشته تا اعمال سلیقه شخصی دقیقا میسر گردد. حال در صورت توجه صحیح در انتخاب گیاهان و هماهنگی در رنگ ها می تواند زیبایی خاصی در بلوک ساختمانی یا تمام محل و منطقه پدید آورد.

بنابراین بایستی این گونه گیاهان به طریقی انتخاب شوند که از اول فروردین تا اواخر پاییز بتوانند در این محیط کوچک زیبایی خاصی را به وجود آورند. معمولا نگه داری و حفاظت گیاهان آپارتمانی کاری سخت و متداوم نیست بلکه توجه چند دقیقه ای در روز می تواند سرگرمی مناسبی نیز باشد. عمل تزیین و گل آرایی در چنین فضاهایی تنها به معنای یک کار شخصی و خصوصی نخواهد بود بلکه می تواند منظره محله و شهر و روستا را تغییر دهد . برای ایجاد یک چنین هماهنگی هایی در سطح شهر و روستا ساکنین ساختمان ها به تنهایی نقش ایفا کننده ندارند بلکه موسساتی از قبیل شهرداری ، یا مسئولین فضای سبز منطقه خود مشوق و خالق آن می توانند باشند. لذا این موسسات با توصیه و اننخاب انواع گل ها ، برحسب رنگ وترگیبشان می توانند کمک به خلق این پدیده نمایند. از قبیل فروش نشاء ها ، بذر گل و راهنمایی های لازم راجع کاشت ، مواظبت و پرورش

ایجاد و احداث بالکن ها و پنجره های تزیین شده توسط گل نمی تواند منحصر به آپارتمان ها یا ساختمان های مسکونی باشد ، بلکه ساختمان های دولتی ، ادارات و ... لازم است به نگات فوق توجه نمایند.

در صورتی که میسر باشد این گونه موسسات همان طوری که با علاقه مندی در حفظ و حراست اموالشان می کوشند می توانند درخلق و ایجاد بالکن ها و پنجره های تزیین شده اقدام نمایند

بررسی آمار در کشورهای مختلف اروپایی نشان داده است اجرای این گونه طرح ها در سالم سازی محیط ، ایجاد زیبایی در شهر و دلبستگی به محیط کار و فعالیت خود نقش موثری داشته است .