انواع دیوار در محوطه سازی

1- احداث دیوار با سنگ بدون ملات یا با ملات 

2- دیوار با مصالح ساختمانی : از سنگ ها و آجرها با پوشش اتصالی استفاده می شود 

3- احداث دیوارهای ساختمانی با پوششی از گل : می توانند به یکی از دو فرم فوق احداث شوند . به طوری که گلکاری یاکاشت گیاهان رونده با افزایش خاک و کود در فواصل و لابه لای سنگ ها میسر می گردد. 

4- دیوارهای چوبی : در برخی شیب ها با بکار بردن قطعات چوبی یا بامبو (از تنه و شاخه های طبیعی درختان و نی ) که قسمتی از آن را در خاک فرو می برند (قطر آنها نیز تقریبا باریک می باشد ) می توان به زمین شکل داد و انواع دیوارها یا تراس بندی ها را پدید آورد. 

5- دیوارهای بتنی : ساخت دیوارهای بتنی بدون گیاه جالب نمی باشد . ولی می توان با ایجاد حفره های داخل آنها و کاشت انواع گیاهان در داخل حغره ها ، منظره زیبایی را خلق نمود .