انواع دیواره بر حسب مصالح ساختمان

1- سنگی : در پایین قطعات بزرگ و در بالا قطعات کوجک تر قرار می گیرند. 

گاهی دارای شیب ملایم ( برحسب زمین ) هستند 

گاهی پله در دیواره ها ایجاد می کنند 

سنگهای طبیعی یا فرم داده شده هستند 

دارای ارتفاع مختلف صاف یا مطبق هستند 

2- بتنی : دیواره های جالبی نیستند 

نگارگیری سنگ و ایجاد حفره جهت کاشت گیاه در دیواره های بتنی امکان پذیر است . 

3- سفالی : استفاده از قطعات مسطح سفال 

احداث دیواره های تزیینی کوجک 

استفاده از قشر ضخیم ملات بین تکه های سفال 

4- آجری و موزاییکی : آجر با اشکال مختلف همراه با گیاهان رونده 

5- پرچین یا دیواره های سبز : دیواره هایی که از گیاهان همیشه سبز ایجاد می گردد 

برحسب نوع گیاه و نیز مورد استفاده دارای ارتفاع مختلفی هستند 

در اطراف منازل ییلاقی و پارکها 

در کنار نرده ها بعنوان دیوار حفاظتی