اشکال مختلف باغها

برای طراحی شکل باغ چندان حایز اهمیت نیست بلکه مهم آنست که طراحی بگونه ای صورت گیرد که در پایان تمامی خواسته ها را دارا باشد. 

اشکال مختلف طراحی باغها :

1- باغهای غیر مسطح و شیبدار 

2- باغهای مدل پاسگی 

3- باغهای چهار گوش 

4- باغهای بخصوص برای حیات وحش 

5- باغهای باریک و طولانی 

باغهای غیر مسطح و شیبدار :

ساخت این باغها آسان نیست عملیات اجرایی این باغها بسیار گران است و ایجاد پله ها و دیواره های حائل الزامی است . 

باغهای مدل پاسگی :

کارها بیشتر در یک نقطه متمرکز شده و کلا تمامی فضای باغ فراموش می شود باغ در یک زاویه یا کنج ناپدید می شود و احساس می شود باید به فضای دوم نیز رفت ( توسط یک گذرگاه جالب با کاشت گیاهان جذاب )

بخش دوم باغ با اتمام بخش اول آغاز میشود که معمولا محلی است برای نشستن و ایجاد آلاچیق یا یک خانه ییلاقی و یا حتی فضایی وسیع از چمن با تعدادی صندلی 

باغهای چهارگوش :

دارای حالتی ثابت هستند یا اصطلاحا بیننده را به طرف خود نمی کشند . ایجاد شکل مدور و تمرکز اجرا در مرکز الگوی مناسبی برای اینگونه طرحهاست . استفاده از ترکیبات مربعی یا مستطیلی بصورت قسمتهای سنگفرشی و چمنکاری 

باغهای مخصوص حیات وحش :

طراحی صحیح و قرار گرفتن عناصر و عوامل مختلف در جای مناسب (از جمله پوشش گیاهی )در جلب پرندگان جانوران و یا حشرات بسیار مناسب است 

باغهای باریک و طولانی :

از انواع باغهای کلاسیک به شمار میرونئ ساخت این باغها آسان است . مراحل ایجاد و تقسیم بندی این باغها :

1- ایجاد دیواری به ارتفاع یک متر در اطراف این باغها 

2- زمینی برای چمن که توسط گیاهان مختلف احاطه شده است . 

3- زمین بازی 

4- در انتهای باغ محل نگهداری باغ یا استفاده های دیگر در نظر گرفته می شود . 

در این باغها بجای ایجاد راهی از وسط بهتر است از یک طرف شروع کنیم تا وارد مرحله بعدی شویم اینکار باعث می شود باغ عریض تر بنظر آید .