استفاده از کف پوش پلی اتیلن در آبنما

استفاده از کف پوش پلی اتیلن در آبنماها دارای مزایاو معایبی به شرح زیر می باشد :

مزایا:

1- در تمام طول سال کاربرد دارند

2- استفاده از آنها بسیار آسان است .

معایب :

1- ایجاد چشم انداز مصنوعی که با گیاه وسنگ و صخره باید آنها را از دید تماشاگران مخفی کرد .

2- ممکن است چین و چروک داشته باشند که جلوگیری از آنهم کار دشواری است .