اجزا بام سبز

1-لایه پوششی گیاهی : از آنجایی که بامهای سبز تا حد امکان سبک طراحی می شوند ، اغلب شامل گیاهانی هستند که بتوانند در خاک کم عمق و با مراقبت و نگهداری کم رشد کنند .

2- محیط کشت : فضایی که گیاهان در آن شروع به رشد و نمو می کنند . محیط کشت به واسطه الزامات خاص سازه ای باید وزن کمی داشته باشد به همین دلیل نسبت به خاک معمولی تفاوتهایی دارد. در این حالت باید از محیطی برای کشت استفاده کرد که حتی الامکان سبک بوده و وزنش حدود 900 کیلوگرم در هر مترمکعب در حالت مرطوب باشد. یک مخلوط معمولی مرکب از یک سوم ماسه ، یک سوم سنگهای متخلخل و یک سوم گیاخاک مصنوعی ( ترکیبی از جوب پوسیده و کود نباتی ) محیطی مناسب را تشکیل می دهد . 

3- لایه زهکش : لایه زهکش خود می تواند مجموعه پیچیده ای از لایه های دیگر به شرح زیر باشد :

* لایه صافی : در بین محیط کشت و لایه زهکش فیلتری قرار دارد که رطوبت را از محیط ریشه ها دور می کند و مانع از گندیدگی ریشه ها می شود . این فیلتر می تواند شامل یک بافت پارچه ای باشد . این فیلتر حتی می تواند لایه ای از شن و ماسه باشد. 

* لایه مانع ریشه ها : لایه ای است که به خوبی از نفوذ ریشه ها و آسیب زدن آنها به عایق کاری و غشا سقف جلوگیری می گند .

*صفحه زهکش : یک صفحه سه لایه است که لایه بالایی عمل فیلتر را انجام می دهد و آب اضافی را از قسمت ریشه ها دور می کند . این لایه همچنین به عنوان لایه محافظ ریشه ها عمل می کند . لایه وسطی که به شکل کاسه های مخروطی شکل است آب اضافی را از ریشه ها دریافت کرده و در خود نگه می دارد. لایه پایینی یک فیلتر پارچه ای است که مانع از آسیب دیدن غشاء و عایق می شود . 

4- لایه محافظ : این لایه شامل پوشش هایی است که بام و سیستم عایق کاری را از نشت کردن و نفوذ آب حفاظت می کنند. این صفحه می تواند باریکه ای از بتن سبک ، صفحه ای از عایق محکم ، ورقه ضخیم پلاستیکی ، ورق مسی ، یا ترکیبی از اینها ، برحسب ویژگی های طراحی و کاربرد بام سبز باشد. 

5- ساختار سقف : غشاء بام یا لایه عایق کاری رطوبتی بام را از نشت کردن و چکه کردن محافظت می کنند .