آبنما شیشه ای

با توجه به تغییرات تکنولوژی ، سلیقه انسانها نیز تغییر کرده است و این قضیه در مورد انتخاب مدل آبنما نیز صادق است . آبنما شیشه ای که از ترکیب آب و نور و شیشه درست می شوند برای تمامی محیط ها اعم از داخلی - مسکونی - مراکز تجاری و حتی فضاهای بیرونی قابل استفاده می باشد . آبنما شیشه ای را می توان با توجه به محیط پیرامون به وسیله چوب ، سنگ و یا حتی قابهای استیل ایجاد نمود . این نوع آبنما را براساس حرکت آب روی شیشه طراحی می شود .