آبنما در ایران باستان

در ایران آب نشانه پاکی بوده است و ارزش بسیاری داشته ، به این دلیل که ایران در منطقه ای نیمه خشک قرار دارد اعتبار این مایع حیات بخش در بین ایرانیان بسیار بالا بوده است . آب علاوه بر رفع نیازها ، از لحاظ روحی نیز تاثیر بسیاری داشته ، آب با کاربردهای متفاوت خود مانند پاکیزگی ، آرامش ، رونق و ... در روان آدمی تاثیر گذار است . ودر تمامی ساخته های بشری برای خود جایگاه ویژه ای را باز کرده است . در معماری منظر که ارتباط ویژه ای با باغ دارد آب به عنوان اصلی ترین عضو می باشد و همین امر باعث شده که آبنما جز اولین المانهای طراحی در این صنعت مطرح گردد.