آبنمای موزیکال

یکی از زیباترین و رویایی ترین آب نماهایی است که امروزه مطرح شده است وبه راستی با عظمت و هماهنگی خود هر بیننده ای را مسحور می کند در آب نمای موزیکال آنچه مهم است حرکات موزون آب با صوتی است که پخش می شود و این صوت هر صدایی می تواند باشد مانند صدای اذان و قرآن - موسیقی آرام یا هرگونه موسیقی کوبنده و تند یا افکت های صداهای مختلف .

در گذشته برای این نوع آب نماها هر موسیقی بصورت جداگانه برنامه نویسی می شد تا حرکات آب با موسیقی مطابقت داشته باشد اما در تکنولوژی جدید برنامه نویسی ها دقیق تر و کلی تر شده است به طوری که حرکت آب با هر موسیقی خود را به درستی تطبیق می دهد و نیازی به برنامه نویسی جداگانه برای هر نوع موسیقی خاص نیست در این نوع آبنما ها باید موارد ذیل به دقت برنامه ریزی شوند :

* امکان ترگیب صدها حالت مختلف آب با صدها رنگ مختلف به صورت اتوماتیک و دستی 

* هم نوایی هوشمند با ضرب ، موسیقی و نور ( اصطلاحا رقص اب نور)

* تنظیم هوشمند الگوی آب بر اساس سرعت و جهت وزش باد 

* خطایابی هوشمند به منظور کاهش هزینه های نگهداری 

* پیش بینی لازم به منظور حذف خطرات ناشی از برق گرفتگی 

* در نظر گرفتن اصل وجودی آبنما و معماری پایدار به منظور کاهش دمای محیط (جهت نور پردازی نازل ها - استفاده از پروژکتورهای ضد آب )

در مورد آبنماهای موزیگال باز هم نوع و کیفیت نازل ها و حجم تاسیسات آبنما و تنوع پرتاب های آبی در قیمت نهایی موثر است.