آبنماهای پارکی

آبنماها شامل حوضچه ها یا حوض های کم عمقی است که غالبا دارای فواره های متعدد ، همراه با چراغ های رنگین می باشند . معمولا عمق این حوضچه ها بین 40 تا 60 سانتی متر و با مصالح ساختمانی مختلف برحسب شکل و فرم طراحی شده یا ساخته می شوند . گاهی آبنماها به صورت ساده ، مطابق با به اشکال متنوع همراه با پاشویه خارجی و یا بدون آن تعبیه می شود . در پاره ای موارد از مجسمه حیوانات ، پرندگان ،انسان به عنوان سمبل یا رساندن منظوری در تزیین آب نما به کار می رود . مجسمه ها را می توان به طور منفرد ، مجتمع ، کناری یا در وسط آب نما قرارداد . نوع مجسمه ها بایستی کاملا متناسب و هماهنگ با منظره و طرح باشد . گاهی در کنارآب نماها به جای مجسمه از گلدانهای سنگی بزرگ استفاده می شود . برحسب خصوصیات محل ، شکل و نوع و اندازه آبنماها متغییر می باشد . به عبارت دیگر اگر اندازه طول آبنما بیشتر از عرض آن باشد آبنما کشیده و بزرگتر جلوه می کند و اگر هر اندازه عرض بیشتر و نزدیک به طول گردد آبنما کوچک و فشرده به نظر می رسد .